Адреса:
Српско лекарско друштво - Секција за клиничку фармакологију
11000 Београд
Џорџа Вашингтона 19
Тел 3234 450

Проф. др Дејан Баскић, Крагујевац - Председник Микробиолошке секције
Факултет медицинских наука,
Светозара Марковића 69, 34000 Крагујевац
+38134306800; +381658776633
dejan.baskic@gmail.com

Проф. др Бранислава Коцић, Ниш - Потпредседник
Универзитет у Нишу, Медицински факултет
Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50.
+38163 41 61 51. +38118 453 88 15
kocicbranislava@gmail.com

Др мед. сци Дара Јовановић, Београд- Секретар
Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а
dara.jovanovic@zdravlje.org.rs
+38164-13-66-547, +38111-20-78-766